Basisschool Het Dal
Volgende documenten zijn ter inzage beschikbaar op school :

- Pestprotocol
- Schoolveiligheidsplan
- Beleid ivm ongewenst gedrag


Indien U hier informatie over wilt, graag met de administratie contact opnemen.