Basisschool Het Dal
Sinds dit schooljaar gebruiken we Ouderportaal als communicatiemiddel tussen school en ouders van onze leerlingen.
Groepsgebonden informatie is daarom niet meer op de website te vinden.
Indien U bepaalde info mist, dan kunt U altijd contact opnemen met school en/of Ann Verkeyn (a.verkeyn@bs-hetdal.nl)