Basisschool Het Dal


WEGWIJZER
JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-18 JAAR

 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Zo ook in de regio Noord- en Midden-Limburg, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord, wordt aangeboden.

WAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT?
Alle ouders van jeugdigen van 0-18 jaar en jongeren kunnen bij de JGZ terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van een gezond en veilig opgroeien  
 
Jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het reguliere en speciale basis- en voortgezet onderwijs
Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd.
 
HOE GAAN WE TE WERK?
Contactmomenten
We volgen samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind.
Op de basisschool en op het vervolgonderwijs zijn er nog onderzoeken op de leeftijd van 5/6 jaar, 10/11 jaar en klas 2 van het voortgezet onderwijs. Bij het speciaal  onderwijs wordt uw kind ook regelmatig onderzocht. 
Spreekuren en andere contacten
Ook buiten de contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek vragen op het spreekuur bij het team JGZ.
Logopedie
Als er vragen zijn over de spraaktaalontwikkeling van uw kind, kan de logopediste van de GGD onderzoek doen bij kinderen en advies geven. Dit kan vanaf  2 jaar, op het consultatiebureau of  de basisschool.
 
MET WIE WERKEN WE SAMEN?
Wij werken samen met andere organisaties om de zorg voor uw kind goed te regelen. Bijvoorbeeld kinderartsen, kinderfysiotherapie, scholen en hulpverlening
Als uit gesprekken of onderzoeken blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we u voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen.
 
WAT DOEN WIJ NOG MEER?
De Gezonde School
Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. Door de school te stimuleren de schoolomgeving gezonder en veiliger te maken helpt de GGD mee aan een gezonder leefklimaat voor uw kind. De meeste scholen besteden al aandacht aan gezondheid, welzijn en veiligheid door lessen te geven over thema's als gezonde voeding, maar ook door te praten over bijvoorbeeld een pestprotocol. De Gezonde School-methodiek is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen.
 
Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders, leerlingen en medewerkers van scholen bij de behandeling van klachten waar sprake is van machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.
De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten tussen ouders/leerlingen medewerkers van een school en tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk.
Wilt u een gesprek met de externe vertrouwenspersoon dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de GGD Limburg-Noord.
 
HOE ZIJN WIJ TE BEREIKEN?
 Voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.
 
Adresgegevens, hoofdkantoor

GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio


Bezoekadres:
Drie Decembersingel 50
5921 AC  VENLO-BLERICK
 
Postadres:
Postbus 1150
5900 BD  VENLO

Telefoon
Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar: 088 - 11  91 111.
Op maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 14.00 uur.

Website
www.ggdlimburgnoord.nl

mirjam.jansen@vrln.nl
tel: 088-1191607