Basisschool Het Dal
Bij het verschijnen van de nieuwsbrief van de Ouderverening, wordt deze hier gepubliceerd.

OUDERBIJDRAGE

Graag willen wij de betaling van de ouderbijdrage nog een keer onder uw aandacht brengen.
Wij innen de bijdrage altijd in het begin van het schooljaar, voor 1 oktober.
De ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar € 22,50 per kind. Het geld wordt volledig besteed aan leuke activiteiten voor de kinderen, zoals Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Sportdag en Schoolreis.
Wij hebben inmiddels al veel bijdragen ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Heeft u nog niet betaald? Zou u dat dan voor 1 oktober willen doen? Dit zouden wij enorm waarderen.
U kunt de bijdrage overmaken naar bankrekening: NL85 RABO 0176 9870 53, ten name van: Oudervereniging BS Het Dal. Vermeld bij de omschrijving de naam en groep van uw kind. U mag de bijdrage ook contant betalen. Doe de bijdrage dan in een envelop en geef deze af bij juffrouw Yvonne Vaes. Schrijf duidelijk de naam en groep van uw kind op de envelop.
 
 

De ouderverenging van basisschool Het Dal heeft een bestuur dat bestaat uit de betrokken ouders, Bas Hessing (voorzitter), Joris Engels (secretaris), Chantal Jansen-Peeters (penningmeester), Nini Bos, Diana Hanssen en 2 leerkrachten, juffrouw Hilde en juffrouw Ria.