Basisschool Het Dal
Aanmelding en opvang nieuwe leerlingen op school

Wanneer u een schoolkeuze moet maken voor uw kind(eren) zijn er een aantal mogelijkheden:
  • opvragen van de schoolgids.
  • het bekijken van onze website www.bs-hetdal.nl.
  • het bezoeken van onze school tijdens de open dag.
  • informeren bij ouders die al kinderen op basisschool Het Dal hebben.
  • een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek en rondleiding.
Voor het maken van een dergelijke afspraak kunt u contact opnemen met de directeur, Yvonne Vaes.
De plaatsing van uw kind(eren) wordt gedaan door de directeur, het schoolbestuur wordt hierover geïnformeerd. Hiervoor dient u een verkort aanmeldingsformulier in te vullen.
Als uw kind op onze school geplaatst kan worden, krijgt u via de schooldirectie daarvan persoonlijk bericht.
 
1. Kinderen die van een andere basisschool komen
Wanneer kinderen van een andere basisschool komen, nemen wij, met toestemming van de ouders, contact op met de vorige school om de noodzakelijke informatie te verkrijgen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw kind op onze school goed wordt opgevangen.
Als uw kind voor het eerst naar onze school komt, wordt u samen met uw kind verwelkomd door de directeur, of de groepsleerkracht.
 
2. Kinderen die 4 jaar worden
Voor kinderen, die in de loop van een schooljaar 4 jaar worden en dan voor het eerst naar school gaan, wordt in maart een centrale aanmeldingsweek gehouden voor het gehele basisonderwijs in Weert.
In die week kunt u uw kind op enkele aangegeven dagen, na schooltijd komen aanmelden op de kleuterafdeling van onze school. Ook gedurende het schooljaar kunt u altijd een afspraak maken om uw kind aan te melden. Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding.
Voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u van onze school bericht van plaatsing. Tevens neemt de leerkracht van de kleutergroep contact met u op. Ze maakt dan afspraken over een aantal dagdelen, waarop uw kind mag komen oefenen in de groep om te kunnen wennen en over het tijdstip, waarop uw kind voor het eerst naar school mag komen.
Als uw kind op school gestart is, wordt u tijdens een van de eerste schooldagen door de coördinator van de kleutergroepen uitgenodigd om een uitgebreid informatieformulier in te komen vullen.
 
Regel is, dat geplaatste kleuters de school regelmatig bezoeken. Voor de jongste kleuters, voor wie het in het begin wel eens wat teveel blijkt te zijn, kan, in overleg met de groepsleerkracht, een aangepaste regeling worden getroffen.
Mocht u, als ouder, merken dat uw kind problemen of aanpassingsmoeilijkheden heeft op school, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Samen kunnen we dan misschien een oplossing proberen te vinden.