Basisschool Het Dal
WELKOM OP ONZE SCHOOL, BASISSCHOOL HET DAL

We zijn onderdeel van Brede School Markeent.

In dit mooie nieuwe gebouw zijn een aantal gebruikers gehuisvest. Markeent geeft onderdak aan 15 groepen van Bs Het Dal, aan Kinderopvang Humankind met Kinderopvang en Buitenschoolse opvang, aan Punt Welzijn met diverse activiteiten in de Welzijnsruimte, aan Logopedie Smeets (nevenvestiging), aan fysiotherapie Gruythuysen (nevenvestigin, ergotherapie ErgoSolutions (nevenvestiging) en aan diverse sportverenigingen in de Gymzaal. Op de bovenste verdieping heeft Wonen Limburg prachtige huurappartementen gerealiseerd. Wonen Limburg is de eigenaar van het gebouw.

Bs Het Dal is de hoofdgebruiker van dit compex. We zijn een school in beweging. Een school die aan de ene kant in ontwikkeling wil blijven en aan de andere kant rust, veiligheid en gezelligheid wil uitstralen naar kinderen en ouders. Kort gezegd, een fijne plaats voor kinderen om te vertoeven in een prettige leeromgeving. Naast Rekenen en Taal, besteden we veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van kinderen. Ook Kunst en Cultuur en Sport en Spel staan hoog in ons vaandel. Hierbij zoeken wij ook de samenwerking met buitenschoolse partners. We willen graag samen met onze partners en met de omgeving de Brede School inhoud geven.

In september 2013 zijn we gestart met de uitvoering van Naschoolse Arrangementen. Samen met de Kinderopvang, met de wijkraad, met Punt Welzijn, met verenigingen en vrijwilligers worden er diverse dagen in de week naschoolse activiteiten georganiseerd onder leiding van professionele krachten. Op onze website kunt U lezen hoe we dit doen. Ook de activiteiten van de diverse groepen zijn te volgen op onze site. Tevens vindt u dit in onze jaarkalender en de Schoolgids terug.

Markeent staat voor 8 kernwaarden: Veiligheid/Geborgenheid, Respectvol met elkaar omgaan, Delen, Samenwerken, Talentontwikkeling, Acceptatie, Betrokkenheid en Openheid. Deze waarden en normen vertalen wij in ons handelen en in onze activiteiten.

Sinds 1 augustus 2010 zijn we onderdeel van de Eduquaatgroep. Eduquaat staat voor educatief, adequaat en quality. Samen met zes andere scholen voor basisonderwijs, werken we samen onder deze Stichting.

Verder kunt u informatie over onze school vinden via de volgende link: Scholen op de Kaart.

Heeft u ideeën, opmerkingen of vragen, dan zijn deze altijd welkom. Juist dat houdt ons in beweging. U kunt uw mail sturen naar Yvonne Vaes (y.vaes@eduquaat.nl)

We wensen u veel lees- en kijkplezier.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Vaes
Basisschool Het Dal