Basisschool Het Dal
De Brede School Markeent

In oktober 2010 is er na lang voorbereiden een start gemaakt met de bouw van onze nieuwe school. Er is gekozen voor de naam Markeent als verzamelnaam voor alle gebruikers van deze Brede School. Het Dal is één van de gebruikers. Markeent staat voor een Markant stukje Keent. Een belangrijke plaats in de wijk, een markeerpunt. In februari 2012 zijn we verhuisd van Het Dal naar Markeent.
Het woord Samen staat centraal. Samen met OBS de Graswinkel. Samen met Wonen Weert. Samen met instellingen voor Sport, kunst en cultuur. Samen met verenigingen uit de wijk. Samen met de wijkraad. Door gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en kwaliteiten kunnen we de ontwikkeling van het kind het beste stimuleren.. en daar draait het tenslotte allemaal om. We bouwen momenteel aan een nieuwe website die met ingang van augustus 2012 de lucht in gaat. Deze is nog niet volledig klaar maar is een website in ontwikkeling. Deze site wordt gedurende het jaar up to date gehouden met foto's en activiteiten uit de groepen.
 
De nieuwe school heeft:
 
 • 14 klaslokalen
 • Kinderopvang met een baby en een peutergroep
 • Een peuterspeelzaal
 • Buitenschoolse opvang
 • Welzijnsruimte
 • Een gymzaal
 • Een kinderkookcafé waarvan BSO en School samen gebruik van maken.
 • Een atelier waarvan BSO en School samen gebruik van maken.
 • Een speelzaal waar BSO en School samen gebruik van maken
 • Computerruimtes waar BSO en School samen gebruik van maken
 • Diverse spreekruimtes/ werkruimtes voor personeel
 • Diverse ruimtes waar met kleine groepjes kinderen kan worden gewerkt
 • Een teamkamer voor alle partners in de school met dakterras
 • Speelplaats voor onder- en bovenbouw
 • Een multifunctionele hal, te gebruiken voor voorstellingen en verwerkingsruimte voor kinderen.
 • Een werkruimte voor de logopediste die een aantal uren per week in onze school logopediebegeleiding geeft.