Basisschool Het Dal
Op 20 november wordt onze eigen stempelkaart gepresenteerd.
Dit hebben we de Markeendstempelkaart genoemd.
Bij deelname aan verschillende activiteiten gedurende het jaar kunnen ouders  een stempel verdienen van Markeendje, ons beroemde eendje uit het kinderboekje.
Aan het einde van het schooljaar geven de stempels recht op een gratis uitje.


Ouders kunnen kiezen  uit een aanbod.
Denk aan :  Speeltuinbezoek, bezoek eredivisiewedstrijd Basketbal- Volleybal, Museumbezoek.

Hoe werkt het :
Ieder gezin krijgt op 20 november  een Markeendstempelkaart.  Deelname is uiteraard vrijblijvend.

In de Nieuwsbrief staan de activiteiten waar de desbetreffende maand(en) een stempel  mee kan worden verdiend.  Dit zijn voor november en december de volgende activiteiten :
  • Deelname ouder / verzorger en kind aan de wijkwandeling op 20 november
  • Bezoeken van de ouderavonden vanaf 17 november
  • Meehelpen bij versieractiviteiten in school  voor Sinterklaas / Kerst
  • Meehelpen bij Inpakactiviteiten rond Sint
  • Meehelpen bij Naschoolse Arrangementen
  • Meehelpen bij de Pietenochtend
  • Deelname aan een Ouderontmoetingsmorgen
Op school wordt bijgehouden wanneer een ouder deelneemt/ helpt bij een activiteit. 
De schooladministratie stempelt af.
De bedoeling is dat u gedurende het jaar een tussenstand krijgt van het aantal stempels op uw kaart.
 
Hoeveel stempels heb je nodig voor het gezinsuitje
        Ouders met kinderen alleen op de voorschoolse opvang en peuteropvang hebben 3
        stempels per jaar nodig
        Ouders met  1 kind op de basisschool hebben 7 stempels per jaar nodig
        Ouders met meerdere kinderen hebben 10 stempels per jaar nodig.

Doel : Stimuleren van de ouderbetrokkenheid en dit ook belonen met een waardevolle activiteit voor het gezin.

Het is voor ons een unieke actie. We zijn erg benieuwd hoe ouders en kinderen dit ervaren. Op het einde van het jaar evalueren we deze actie.

STEMPELKAART1.pdf